Innehåll taggat med: barnperspektiv

Våga låta!

Ett samverkansprojekt mellan RBU, Rädda Barnen och Karlshamns kommun som syftar till att utveckla barnperspektivet i korttidsverksamhet LSS för barn och ungdomar.

Barn på Sagsjön - Att stärka kontakten mellan barn och frihetsberövade mammor samt skapa god boendemiljö för barn på anstalt

Ett samarbete mellan Solrosen (Göteborgs Räddningsmission) och Anstalten Sagsjön utanför Göteborg. Projektet vill vidareutveckla och strukturera bra metoder och förhållningssätt vid barns besök eller boende på anstalt.

Barn till ensamma mammor, Malmö

Barn till ensamma mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under ekonomisk eller annan utsatthet. Vi arbetar för att skapa glädjefyllda barndomsminnen i en trygg gemenskap.

Barnet i Pappaprogrammet - BiP

Projektet bedrivs inom ramen för ett behandlingsprogram riktat till pappor som sökt hjälp för aggressionsproblematik. Behandlingen är individuell eller i grupp.

Barns delaktighet i familjeaktiviteter

Projektets syfte är att undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter.

Ombyggnad och anpassning av seglingsarena i Göteborgs kommun

På bilden ser ni tillbyggnaden av vårt nya anpassade badrum. Ia och barnen jublar och ropar "toa för alla" ; )

Fritid för alla

Projektet syftar till att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillgång till ordinarie fritidsverksamheter och skapa möten mellan barn och unga med olika behov.