Innehåll taggat med: barns rättigheter

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla, som tidigare hette BKföralla, arbetar för att göra barnkonventionen mer tillgänglig för barn och unga med olika funktionsvariationer.

KNAS HEMMA

KNAS HEMMA: ungas perspektiv på familjehem och HVB-hem är en ideell ungdomsförening som syftar till att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av samhällsplaceringar. Projektet drivs av Barnombudet i Uppsala.

PraLin i förskolan

Med fokus på barns delaktighet och inflytande utvecklar PraLin i Förskolan metoder för det praktiska likabehandlingsarbetet. Projektet ska resultera i processtöd för förskolors arbete med att förebygga kränkningar och främja lika möjligheter.

Om barnkonventionen, av, för och med barn

Projektet syftar till att sprida kunskap om och förståelse för vad barnkonventionen är och innebär till barn och vuxna som möter barn.

Tema Fairtrade - barn besöker butik

"Schyssta bananer? - Hållbar utveckling genom rättvis handel och medveten konsumtion" Ett pedagogiskt material för grundskolans årskurs 1 - 6 som inkluderar ett koncept för ett annorlunda och roligt butiksbesök.

Barnen i Centrum

Alla barn förtjänar en trygg uppväxt! Barnen i Centrum syftar bl.a till att sprida kunskap till vuxna som träffar barn i sin profession och på sin fritid om hur de ska upptäcka och vad de ska göra om de misstänker att ett barn far illa.