Innehåll taggat med: delaktighet

Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld drivs av DART- kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att göra det möjligt för personer i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

FritidsGuider

Studier har visat att alla barn och unga inte finner sig tillrätta i dagens föreningliv. Målgruppen för FritidsGuider är därför barn och unga som av olika skäl behöver extra stöd att övervinna de hinder som kan finnas för att uppnå en aktiv fritid.

StrÅng - stress och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning

Projektet syftar till att inhämta kunskap och utveckla metoder inom stress- och ångesthantering anpassat för unga vuxna med rörelsehinder.

Funk i 4 D landet runt

FUNK I 4D - Landet Runt

är ett projekt om att skapa en den första 100% tillgängliga föreställningen i Sverige. Av, med och för männsikor med eller utan funktionsvariant. Där vi alla ska kunna bidra till ett tillgängligare samhälle genom kultur.  

Med egna ord - Självbiografiskt skrivande för nyanlända ungdomar

Med egna ord är ett projekt där Föreningen Kulturstorm vill utveckla olika metoder för att stimulera läs- och skrivlust hos unga nyanlända ungdomar. 

Vi vill bidra

Med hjälp av personlig assistans vill vi bidra med vår funktionsförmåga på arbetsmarknaden! Genom detta projekt vill vi vända på perspektivet. Vi vill inte ha någon insats för sysselsättning. Vi vill istället göra en insats genom att arbeta. 

 

Med rätt att handla

Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättighter, helt enkelt att skapa trygghet, bättre bemötande och tydligare information för konsumenter. 

Ronjabollen 2.0

Ronjabollen 2.0 är ett fotbollsprojekt för tjejer i åldrarna 10-15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala.

Maskinskolan mitt i Kulturreservatet - en skola av och för dem som inte har

Vi vill skapa en ny skolform med kulturen i centrum som bygger på varje människas rätt att uttrycka sig, att vara skapande och att delge sina erfarenheter för att på så sätt kunna forma hennes egen och vår gemensamma framtid.

DATE - Nya målgrupper

DATE - Nya målgrupper ska ta fram tre lärmaterial för att arbeta med tillgänglighet och likabehandling i förskolan, grundskolan F-3 och gymnasieskolan.

Sidor