Innehåll taggat med: delaktighet

DATE - Nya målgrupper

DATE - Nya målgrupper ska ta fram tre lärmaterial för att arbeta med tillgänglighet och likabehandling i förskolan, grundskolan F-3 och gymnasieskolan.

Community X - Tillsammans är vi starkare

Community X ska skapa ett nytt dansnätverk för och av ungdomar i västra Sverige med det övergripande syftet att ungdomar med meningsfull sysselsättning ska känna sig delaktiga i samhället och finna tillhörighet och gemenskap.

Delaktighet, diskriminering och demokrati

I den satsning om bemötande av personer med funktionsnedsättning som Arvsfonden genomförde kom människor med utländsk bakgrund och funktionsnedsättning att lyftas fram. Målgruppen ansågs löpa risk att utsättas för dubbel diskriminering dels på grund av sin funktionsnedsättning dels på grund av sin etniska bakgrund.

Utopia - ett KUL barndemokratiprojekt

Utopia som projekt skapar ett utbildningsverktyg i form av ett interaktivt digitalt spel som ska underlätta arbetet med demokrati i skolan. Ett verktyg som ska locka elever och vuxna att arbeta för ett samhälle där barns inflytande stärks.

 

DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

DATE Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Projektet DATE ska ta fram ett lärmaterial för att arbeta med likabehandling och tillgänglighet i skolan. 

Lekträdgården

Lekträdgården är ett projekt som syftar till att integrera förskolebarn från förorterna och samtidigt ge dem en förståelse för natur, odling och kretslopp i en sinnrik och vacker miljö på Rosendals Trädgård.

Din vardag - Vår politik

Arvsfondsprojektet Din vardag - Vår politik presenterar här det andra temat ”är blod är tjockare än vatten ”. Rapporten handlar om att vara beroende av sina anhöriga och hur relationen har påverkats av rörelsenedsättningen.

Mitt val

Mitt val - 8 av 10 röstar inte! Ett folkbildningsprojekt för att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Varje människa kan göra skillnad

Trettio mänskliga rättigheter. Varje människa kan göra skillnad.

Interaktiva Växjö

Sidor