Innehåll taggat med: delaktighet

GRYM - Gränslösa yngre möten

GRYMs syfte är att ge alla unga människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och ha tillgång till meningsfull sysselsättning. Få möjligheter och kunskaper till att inse att man kan påverka sin vardag, sina egna liv och miljön de lever i.

Boite en valise - Berättelser i en väska

Projektet bjuder in ungdomar och unga vuxna att delta i en konstnärlig process och gestalta sina egna berättelser i en väska. Vi bjuder in till samtal om identitet, minnen och konst. Och att ta plats i det offentliga rummet.   

Staden i mina drömmar

Unga killar och tjejer, kvinnor och män, från hela Malmö ska arbeta fram en föreställning om sin stad, en beskrivning om hur det är att leva i Malmö som ung. Det är deras visioner, drömmar, idéer och konstnärliga ambitioner som är projektet.

Med delaktighet i sikte

Projektet ska hitta vägar till ökad brukarmedverkan och brukarinflytande genom jämlik dialog mellan personer med utvecklingsstörning och beslutsfattare i tre kommuner: Jönköping, Helsingborg och Berg.

Lillasyster

Mentorskap där konstintresserade ungdomar coachas av professionella konstnärer. Ett galleri där ungdomar visar konst. Ett utbud av kurser och workshops i konst.

Delaktighet och Stöd

Ett projekt för vuxna personer med funktionsnedsättning och för föräldrar. Vi ordnar mötesplatser där delaktighet, självständighet och det utökade föräldraskapet diskuteras.

Bärfis - Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen

Miniprojekt med klasser från Malmö och Höör i en skogsträdgårdsodling i Höör. Samarbete – både med naturen och med varandra. Permakultur som redskap. Barnen stärks och får redskap för att bygga ett välfungerande samhälle i samklang med naturen.

AxxessUmeå

Nu är Axxess metodhandbok äntligen klar! Boka en kostnadsfri workshop för att höra mer om hur ni kan arbeta för att inkludera nyanlända tjejer och ladda ner metodhandboken på www.umeakretsarna.se

Våga låta!

Ett samverkansprojekt mellan RBU, Rädda Barnen och Karlshamns kommun som syftar till att utveckla barnperspektivet i korttidsverksamhet LSS för barn och ungdomar.

Spelkultur i Skåne

Spelkultur i Skåne är ett regionalt demokratiprojekt med syfte att skapa större delaktighet bland unga i Skåne. Att skapa en mötesplattform utifrån ungas eget intresse för kultur, demokrati och deltagande.

Sidor