Innehåll taggat med: delaktighet

Aktiv Rehab & Ridterapi

Projektet vill på ett systematiskt sätt tillgängliggöra ridterapi som rehabilitering och friskvård för personer med funktionsnedsättning. Vi vill varaktigt öka tillgången till hälsofrämjande, meningsfull och fysisk aktivitet för målgruppen.

Radio XX

RADIO XX ÄR ETT UNGDOMSPROJEKT SOM GÅR UT PÅ ATT SYNLIGGÖRA UNGDOMAR I KALMAR LÄN OCH GE DEM VERKTYG ATT FORMULERA SINA TANKAR OCH FRÅGESTÄLLNINGAR UTIFRÅN SIG SJÄLVA, KRING DERAS FRAMTID OCH SAMHÄLLET I ÖVRIGT.

Kom Unity - Förstudie

Förstudie ska ta fram, pröva och vidareutveckla en integrationsmodell över stadsdelsgränser med idrotts- och kulturkoppling i Göteborg.

Barns röster från A till FN

Projektet testar och skapar metoder för att samla in barns tankar och berättelser. Dessa ska sedan lyftas i en tilläggsrapport till FNs barnrättskommitté. Metoderna ska bli ett inspirationsmaterial för alla som jobbar med barns deltagande.

Gemenskap

Projekt Gemenskap syftar till att stärka invandrade mammor i sitt föräldraskap, i en ny kultur genom att skapa delaktighet och trygghet i lokalsamhället för barnfamiljer.

Ett Grönare Lund

Ett Grönare Lund är ett stadsodlings- och demokratiprojekt inom biståndsorganisationen ABC. Projektets verksamhet centreras kring stadsnära ekologisk odling tillsammans med barn, ungdomar och unga vuxna.

Information och stöd till föräldrar till barn med autism från Somalia

Growing Rights

Growing Rights ska utveckla en metod för att kunna undervisa barn om barnkonventionen med hjälp av bild, dans och drama genom s.k. estetiska lärprocesser. Namnet syftar både till "växande" rättigheter och att "odla" dem.

Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag

Rätt stöd till arbete

Projektet Rätt stöd till arbete kommer att dokumentera och sprida kunskap om de arbetssätt inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som stöder personer med funktionsnedsättning att gå vidare till en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Sidor