Innehåll taggat med: demokrati

Bestämma Trots Ålder

Bestämma Trots Ålder är ett projekt som drivs av Förbundet Vi Unga med syfte att skapa mer inkluderande metoder för unga inför, under och efter årsmöten. Målgruppen är barn och unga i åldersgruppen 6-12 år.

FritidsGuider

Studier har visat att alla barn och unga inte finner sig tillrätta i dagens föreningliv. Målgruppen för FritidsGuider är därför barn och unga som av olika skäl behöver extra stöd att övervinna de hinder som kan finnas för att uppnå en aktiv fritid.

Funk i 4 D landet runt

FUNK I 4D - Landet Runt

är ett projekt om att skapa en den första 100% tillgängliga föreställningen i Sverige. Av, med och för männsikor med eller utan funktionsvariant. Där vi alla ska kunna bidra till ett tillgängligare samhälle genom kultur.  

Brukarkraft

Projektet Brukarkraft utvecklar nya metoder för brukarstyrda brukarrevisioner bland annat för grupper med funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan projektledningen i Stockholm och försöksverksamheten i Örebro.

Otto - Vägen vidare

Många nykomna unga lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet när de anländer till Sverige. Därför behövs projektet Otto- Vägen vidare. Vi skapar förutsättningar för möten mellan människor för att våga ta klivet vidare ut i samhället.

Ung i Glesbygd 2.0

Kultur- och delaktighetsprojektet Ung i Glesbygd 2.0 genomförs med barn och ungdomar i Korpilombolo i Pajala kommun för att utvecklar ungas kreativitet inom olika uttrycksformer på fritiden, bland annat i studiecirkelform.

Delaktighet, diskriminering och demokrati

I den satsning om bemötande av personer med funktionsnedsättning som Arvsfonden genomförde kom människor med utländsk bakgrund och funktionsnedsättning att lyftas fram. Målgruppen ansågs löpa risk att utsättas för dubbel diskriminering dels på grund av sin funktionsnedsättning dels på grund av sin etniska bakgrund.

Vi deltar!

Syftet med satsningen var att skapa bättre möjligheter för unga att påverka samhället och sin livssituation och få djupare kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Utopia - ett KUL barndemokratiprojekt

Utopia som projekt skapar ett utbildningsverktyg i form av ett interaktivt digitalt spel som ska underlätta arbetet med demokrati i skolan. Ett verktyg som ska locka elever och vuxna att arbeta för ett samhälle där barns inflytande stärks.

 

Lekträdgården

Lekträdgården är ett projekt som syftar till att integrera förskolebarn från förorterna och samtidigt ge dem en förståelse för natur, odling och kretslopp i en sinnrik och vacker miljö på Rosendals Trädgård.

Sidor