Innehåll taggat med: demokrati

Mitt val

Mitt val - 8 av 10 röstar inte! Ett folkbildningsprojekt för att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Varje människa kan göra skillnad

Trettio mänskliga rättigheter. Varje människa kan göra skillnad.

New Connexion Gymnasium

På gång!

Läromedel för gymnasieskolan - för förståelse och mot rasism!

New Connexion och elever från fyra olika gymnasieskolor i Sverige tar tillsammans fram verktyg för pedagoger för att kunna motverka rasism på landets skolor.

Interaktiva Växjö

Art Kod - Demokrati, konst och det offentliga rummet

Vem får sätta sina spår? Vem får påverka? Demokrati, konst och det offentliga rummet Art Kod skapar experimentytor och platser där barn och ungdomar kan uttrycka sig och vara delaktiga i hur det ska se ut i stadens offentliga rum.

Staden i mina drömmar

Unga killar och tjejer, kvinnor och män, från hela Malmö ska arbeta fram en föreställning om sin stad, en beskrivning om hur det är att leva i Malmö som ung. Det är deras visioner, drömmar, idéer och konstnärliga ambitioner som är projektet.

Tyfon

Tyfon vill utveckla ensamkommande ungas intresse för och kunskaper i demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom att jobba tillsammans under kreativa former hoppas vi kunna stärka deltagarnas tro på sig själva samt känsla av sammanhang.

Speakapp (fd. Barns och ungas deltagande i lokala beslutsprocesser)

Projektet syftar till att barn och unga ska få ökad delaktighet och inflytande i de beslut som rör dem i kommunen. Barns och ungas intresse för deltagande i politik och demokratiarbete ska stärkas. Nya former för dialog tas fram, bl.a. en app.

Drive!

Drive! utvecklar ungdomars personliga ledarskap genom aktiviteter som ökar delaktigheten i föreningslivet, samhället och den personliga utvecklingen. Målet är en hållbar Ungdomsledarskapsakademi med fokus på ledarskapsteori och praktik.

Spelkultur i Skåne

Spelkultur i Skåne är ett regionalt demokratiprojekt med syfte att skapa större delaktighet bland unga i Skåne. Att skapa en mötesplattform utifrån ungas eget intresse för kultur, demokrati och deltagande.

Sidor