Innehåll taggat med: demokrati

Järvas unga skall synas och höras

Verdandi Tensta-Rinkeby har startat projektet tillsammans med 3 lokala hyresgästföreningar. Samarbetar med skolor, Lokala BRÅ, närpolis. Projektet fokuserar på att ge ungdomar verktygen att kunna påverka sin vardag skapa bra verksamheter.

Re:Elin

Projektet som drömmer om ett fredligt samhälle med plats för aktiva och skapande medborgare i alla färger, former och toner! Vi realiserar vår dröm genom att inkludera och engagera unga och lärare i Växjö skolor under 2012/2013...nyfiken? Följ med!

Radio XX

RADIO XX ÄR ETT UNGDOMSPROJEKT SOM GÅR UT PÅ ATT SYNLIGGÖRA UNGDOMAR I KALMAR LÄN OCH GE DEM VERKTYG ATT FORMULERA SINA TANKAR OCH FRÅGESTÄLLNINGAR UTIFRÅN SIG SJÄLVA, KRING DERAS FRAMTID OCH SAMHÄLLET I ÖVRIGT.

Ett Grönare Lund

Ett Grönare Lund är ett stadsodlings- och demokratiprojekt inom biståndsorganisationen ABC. Projektets verksamhet centreras kring stadsnära ekologisk odling tillsammans med barn, ungdomar och unga vuxna.

Ingen blåser mig

Sveriges Konsumenters kontor finns på Hornsgatan 172 i Stockholm. Projektet Ingen blåser mig riktar sig till unga och unga vuxna i hela Sverige. Under projekttiden kommer vi att besöka 20 olika orter.

Barnens Egen TV

Barnens Egen TV jobbar för att barn ska få ta upp frågor om samhället och lära sig hur saker i vårt samhälle fungerar. Barn får via projektet möjlighet att lära sig filma, redigera samt producera TV-program där de själva bestämmer.

Drömplatsen

Growing Rights

Growing Rights ska utveckla en metod för att kunna undervisa barn om barnkonventionen med hjälp av bild, dans och drama genom s.k. estetiska lärprocesser. Namnet syftar både till "växande" rättigheter och att "odla" dem.

Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag

Landsbygd 2.1 - skarpt läge

Projektet får fler unga involverade i sin hembygds utveckling med metoden Landsbygd 2.0, där idéer för lokal utveckling lyfts fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar.

Sidor