Innehåll taggat med: demokrati

Vi kan påverka vårt eget liv!

Genom att arbeta med invandrarungdomar vill vi stärka dem, samt möjliggöra för dem att kunna påverka samhället. Att stärka den enskilda indviden är viktigt för att var och en ska kunna känna delaktighet och kunna bidra till samhällspåverkan.

Videdalsskolan för framtida Malmö

Samverkansprojekt som på olika sätt stärker vi ungdomarnas förmåga att möta utmaningarna i framtiden. Genom att integrera omvärlden i skolans undervisning ger vi ungdomar en bra grund att stå på.

 

Demokrati - På mina villkor

Ett projekt som ska hjälpa unga som är mellan 16-25 att göra skillnad. Det kan handla om att väcka olika frågor på en skola, sprida glädje, överraska våra medmänniskor, sprida budskap, kampanja, arrangera aktiviteter, eller något helt annat.

Prata med oss, inte om oss

Ensamkommande ungdomar bygger upp en egen förening som ska stödja alla ensamkommande på olika sätt, t.ex. genom att erbjuda mentorskap och aktiviteter i olika former. Intervjuer med ensamkommande ska bli en bok om bemötandet i Sverige.

Present - makt att förändra

Vi behöver inte nå ut: vi behöver släppa in! Syftet med projektet är även att utveckla och öppna Riksutställningars verksamhet för att bli en arena som aktivt samarbetar med unga i samhället

Ung NU

Ung NU är ett ungdomspolitiskt projekt där syftet är att skapa en plattform där bland annat unga och politiker, föreningar och vuxna ska kunna mötas för att skapa ett stärkt framtida samarbete.

Värdefull patientkunskap

Patienter har rätt att få kunskap om sina läkemedel och att skaffa sig kunskaper på egen hand. Det är en demokratifråga. Brukarorganisationer kan föra kunskapen vidare till andra patienter och till vården.

BLISS

Ett demokratiprojekt där vuxna som saknar förmågan att använda talspråk utvecklar sin förmåga att kommunicera med stöd av bliss och skapa arbete genom socialt företagande. Ett nationellt kompetenscentrum skapas.

Förorten i Centrum - kollektiv muralkonst för social förändring

Norm Creative Settings

Norm Creative Settings är ett tvärvetenskapligt metodutvecklingsprojekt för att utveckla arbetsmetoder och strategier, som använder sig av kulturens potential, för ett kreativt och hållbart jämställdhetsarbete inom kulturbranschen.

Sidor