Innehåll taggat med: demokrati

Dramatik i grundskolan/scenråd

Läskommittéer är en metod för att introducera intresset för nyskriven dramatik riktad till barn och unga. De elever som deltar i Läskommittéer kan därefter ingå i scenråd på länsteater och på så sätt få möjlighet att påverka repertoaren.

Barn på landsbygd

Barn på landsbygd vill visa vägar till inflytande för unga människor. Visa på demokratiska rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Och visa politiker vad de går miste om - om de inte involverar unga!

Räkna med oss

Projektets syfte är att få fler unga kvinnor intresserade av och engagerade i samhällsfrågor, och att hjälpa de att hitta vägar och undanröja hinder för att påverka.

I <3 FILM: Röda Korsets filmutbildning i Umeå

Film som mötesplats är ett integrationsprojekt vars syfte är att ungdomar förutom att lära sig om film och om att göra film också får träffa nya människor och skapa nya sociala kontakter.

Från handling till vidareutveckling

Vårt mål är att kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld ska, precis som alla andra kvinnor, få det stöd de kan behöva och har rätt till.

FRISKUS - Frihet och kultur för kvinnor i samhället

VAD ÄR FRISKUS-projektet? Ett 3-årigt projekt som vänder sig till unga kvinnor i Malmö. Ramen runt projektet är demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnokonventionen. Verktygen vi använder är film, diskussion och studiebesök.

Ung i förening och samhälle

Ett projekt där ungdomar bildar en arbetsgrupp och tar fram koncept med tillhörande material som kan användas i föreningslivet för att jobba med frågor om människors lika värde, respekt, demokrati och föreningskunskap.

Samhällsdesigners - unga med rätt att påverka

Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta sätt att påverka, hitta ett sammanhang i nya nätverk och se sig som de nya ”samhällsdesignerna”.

Öppna Dörrar

Projektet fokus är integration mellan nyanlända ungdomar och boende i Skutskär.

Vote IT

VoteIT är ett utvecklingsprojekt där Sverok tar fram ett verktyg för att hålla föreningsårsmöten över nätet. Utgångspunkterna är att det ska vara enkelt att använda och att verktyget ska underlätta föreningsdemokratin.

Sidor