Innehåll taggat med: demokrati

Örebro deltar

"Örebro deltar" syftar till att ca 10 ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar ska få ökad kunskap om de demokratiska möjligheterna att påverka samhället och sin livssituation.

Unga somaliska kvinnor deltar i politiken

Demokratiprojekt som riktar sig till unga somaliska kvinnor.

Unga smyckar stan - en röd tråd av konst och demokrati

Vi målar och pratar demokrati på workshops finns som en resurs och metod för KFUM Göteborgs övriga verksamheter.

Vår Framtid

Vår Framtid! är ett demokratiprojekt som riktar sig till ungdomar i Biskopsgården där drama och forumteater står för metoderna att reflektera, kritisera och visionera om sitt liv och samhället.

Röst!

RÖST! är ett projekt om unga och makt, demokrati och politik. RÖST! är partipolitiskt och religiöst obundet. RÖST! leds av Annica Carlsson Bergdahl & Jerker Andersson

Tjejer Emellan

För tjejer - på tjejers villkor. Tjejer Emellan vill erbjuda en mötesplats för tjejer. Att vara med kostar inget, prorammet för Tjejer Emellan planeras tillsammans med de tjejer som kommer dit.

365 saker du kan göra

365 saker du kan göra är ett inspirationsnätverk med syftet att få unga människor att göra istället för att vara passiva.

Sidor