Innehåll taggat med: design

B-Art

Projektet ska ge ungdomar 13-18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell kreativitetsutveckling och konstnärliga processer.

Design Lab S

Design Lab S är en kollektiv designstudio i Skärholmen där barn tillsammans med professionella formgivare undersöker alternativa designprocesser, experimenterar med material och tillverkningstekniker, och utforskar nya estetiska uttryck.

Samhällsdesigners - unga med rätt att påverka

Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta sätt att påverka, hitta ett sammanhang i nya nätverk och se sig som de nya ”samhällsdesignerna”.