Innehåll taggat med: diskriminering

Med lagen som verktyg

Projektet ska bygga upp juridisk spetskompetens driver rättsutvecklingen framåt genom ett strategiskt arbete för en bättre rättspraxis.

Rätten till sin identitet - ett ungdomsprojekt

Arvsfondsprojektet "Rätten till sin identitet" syftar till att motverka diskriminering av subkulturer och utgår från ungas egna berättelser.

Delaktighet, diskriminering och demokrati

I den satsning om bemötande av personer med funktionsnedsättning som Arvsfonden genomförde kom människor med utländsk bakgrund och funktionsnedsättning att lyftas fram. Målgruppen ansågs löpa risk att utsättas för dubbel diskriminering dels på grund av sin funktionsnedsättning dels på grund av sin etniska bakgrund.

Låt Stå - Antirasism på schemat

Låt Stå - Antirasism på schemat är ett projekt som tagit fram ett antirasistiskt metodmaterial för skolor. Det är ett underlättande verktyg för lärare som vill motverka rasism. Projektet tillhandahåller också fortbildning av lärare. 

PraLin i förskolan

Med fokus på barns delaktighet och inflytande utvecklar PraLin i Förskolan metoder för det praktiska likabehandlingsarbetet. Projektet ska resultera i processtöd för förskolors arbete med att förebygga kränkningar och främja lika möjligheter.

Re:agera

Det här projektet handlar om mänskliga rättigheter, antidiskriminering och nätaktivism - det vill säga att använda sociala medier strategiskt för att sprida budskap. Re:agera utförs på gymnasieskolor i Östergötland och integreras i ordinarie kurser.

PraLin - Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Projekt PraLin – Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan, var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka och utveckla skolans likabehandlingsarbete. Projektet pågick mellan åren 2010-2012.

SCUF för mångfald

SCUF för mångfald är ett utvecklingsprojekt som syftar till att förändra attityder och strukturer inom SCUF och inom andra ungdomsorganisationer för att motverka rasism, diskriminering och intolerans.