Innehåll taggat med: Downs syndrom

ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom

ADHD OCH AUTISM VID DOWNS SYNDROM

Vi utreder ADHD och autism, och ser att båda är vanligt, hos barn med Downs syndrom.

Barnen med autism erbjuds ett åtgärdsprogram för familj och skolpersonal. Vi får positiv respons från de deltagande.