Innehåll taggat med: drama

Mammor och döttrar - att utforska kvinnlig identitet

I workshops i Stockholm och Malmö undersöker vi mammor ur tonårstjejers perspektiv. Vi tar avstamp i ett historiskt öde och våra redskap är drama, det skrivna ordet, foto och textilt skapande. Att upptäcka mamma kan vara att upptäcka sig själv. 

Gränslandet -kreativt labb för hållbarhet, integration och allas delaktighet

GRÄNSLANDET - KREATIVT LABB för hållbarhet, integration och allas delaktighet är en verksamhet som i första hand vänder sig till kreativa människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar gränsöverskridande med flera kreativa metoder.

  

Lajv som undervisningsmetod

Ett treårigt projekt där LajvVerkstaden arbetar med lajv som pedagogiskt verktyg för en mellanstadieklass och en högstadieklass. Projektet kommer resultera i 22 pedagogiska lajvprojekt kopplade till grundskolans läroplan

Dömda

Dömda är ett dramapedagogiskt samarbetsprojekt mellan Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och Världskulturmuseet i Göteborg. Det består av en serie workshopar för unga, som börjar i en teaterföreställning och slutar i en vandrande museiutställning

Growing Rights

Growing Rights ska utveckla en metod för att kunna undervisa barn om barnkonventionen med hjälp av bild, dans och drama genom s.k. estetiska lärprocesser. Namnet syftar både till "växande" rättigheter och att "odla" dem.

Ipana-Impro

Drama, musik och bildverksamhet för sverigefinska förskolebarn med improvisation i centrum. Syftet är att förstärka barnens hemspråk och multikulturella identitet.

Vår Framtid

Vår Framtid! är ett demokratiprojekt som riktar sig till ungdomar i Biskopsgården där drama och forumteater står för metoderna att reflektera, kritisera och visionera om sitt liv och samhället.