Innehåll taggat med: dramapedagogik

Dramakällan

Projektet ska tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lajv som undervisningsmetod

Ett treårigt projekt där LajvVerkstaden arbetar med lajv som pedagogiskt verktyg för en mellanstadieklass och en högstadieklass. Projektet kommer resultera i 22 pedagogiska lajvprojekt kopplade till grundskolans läroplan

Dömda

Dömda är ett dramapedagogiskt samarbetsprojekt mellan Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och Världskulturmuseet i Göteborg. Det består av en serie workshopar för unga, som börjar i en teaterföreställning och slutar i en vandrande museiutställning

TAKK för språket

Projektet syftar till att ge flerspråkiga familjer och personal kunskap i användning av (AKK), Alternativ och Kompletterande Kommunikation tillsammans med modersmålet.

Ipana-Impro

Drama, musik och bildverksamhet för sverigefinska förskolebarn med improvisation i centrum. Syftet är att förstärka barnens hemspråk och multikulturella identitet.