Innehåll taggat med: egen kraft

REKO - Remaking, Ekologi, Kreativitet, Omtanke

Projekt REKO syftar till att främja delaktighet, meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Genom att skapa en mötesplats som integreras i ett socialt arbetsintegrerat företag hoppas vi kunna uppnå detta!

På Spåret

Projektet ska erbjuda personer med utvecklingsstörning en meningsfylld hobby- och fritidsverksamhet genom olika sätt att tillgängliggöra modelljärnvägsbygge samt tillhörande körning av modelltåg.

Upptäck världsarvet i Falun och Falu Gruva utifrån dina egna förutsättningar

Projektet ska göra Falu Gruva till ett världsarv som är tillgängligt för alla. Barn och vuxna med eller utan funktionsnedsättning ska kunna få uppleva en del av unik svensk historia på ursprunglig plats.

Barns röst - om att lyssna till och lära av unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Barns röst-projektet vill göra unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer delaktiga i det egna stödet och att inspirera dem att undersöka sina egna målsättningar, önskemål och lösningar på problem. 

 

SupportED

HjärnPunkten

Projekt HjärnPunkten syftar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för de med förvärvad hjärnskada, genom att skapa en social samlingspunkt som har öppet eftermiddag och kväll.  

Grunden Grand Bazar

Grunden Grand Bazar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt om gemenskap, integration och mångfald av Föreningen Grunden i Göteborg.

Välja vinkel - ett projekt av och med personer med funktionsnedsättning

Välja vinkel är en satsning på att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att kunna på lika villkor arbeta med foto, video och annan journalistisk dokumentation inom kulturområdet. Projektstart beräknad till 1 september.

Idrott, aktivitet och hälsa för barn och unga med synnedsättning

Anpassning av golfbana och samlingslokaler i Skövde kommun

Sidor