Innehåll taggat med: familjestöd

Metodutveckling av terapeutisk behandling i arbetet med barn och familjer med hiv

Projektet stärka föräldrar med hivpositiva barn och barn till hivpositiva föräldrar genom utbildning och stöd till familjerna.

Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det vara skönt att ha någon att vända sig till för stöd, få svar på frågor och känna att man inte är ensam.

Navigare - Psykosocialt stöd vid kris och sorg i familjen

Projektet Navigare går ut på att ge psykosocialt stöd till familjer där någon försvinner (utan misstanke om brott) eller tar livet av sig.

Allergifamiljestöd -stöd till barnfamiljer med svår allergisjukdom

Allergifamiljstöd- stöd till barnfamiljer med svår allergisjukdom

BOM - ett projekt för våldsutsatta barn och deras mammor

Projektet syftar till att våldsutsatta barn ska få vara just barn samt att deras mammor får ett socialt nätverk.