Innehåll taggat med: fängelse

Nära dig - en rättighet

Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka ett nationellt adekvat stöd för målgruppen. 

Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det vara skönt att ha någon att vända sig till för stöd, få svar på frågor och känna att man inte är ensam.

Friprojektet - Bättre frigivning för personer med ADHD

Friprojektet är ett 3-årigt projekt med syfte att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD. Detta genom att öka kunskapen om funktionsnedsättningen, samt arbeta med inspiration och vägledning för och tillsammans med målgruppen. Friguiden.se

Nytt föräldracirkelmaterial - cirklar inom Kriminalvården

Ett samarbetsprojekt mellan Bryggan Stockholm och Kriminalvården i syfte att utveckla ett nytt föräldrastödsmaterial. Projektet tar fram en gruppledarbok och en föräldrabok för grupper inom anstalt/frivård. Även underlag för samtalsstöd på häkte.

Akka

"Att älska en pappa som samhället avskyr. Att älska en pappa som kanske dödat, misshandlat eller rånat. Det är att vara socialt utsatt."