Innehåll taggat med: film

En annan del av Huddinge - Vi Teater Och Kultur kloka - Vi ToK kloka

ABF vill genom uppsökande verksamhet ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva sitt intresse för teater och kultur genom prova på aktiviteter. Vi vänder oss till ungdomar och vuxna med måttlig till grav funktionsnedsättning.

Upptäck världsarvet i Falun och Falu Gruva utifrån dina egna förutsättningar

Projektet ska göra Falu Gruva till ett världsarv som är tillgängligt för alla. Barn och vuxna med eller utan funktionsnedsättning ska kunna få uppleva en del av unik svensk historia på ursprunglig plats.

Kulturbussen Jämtland Härjedalen

Kulturhållplats glesbygd: Lastad med teknisk film och fotoutrustning ska Kulturbussen ge unga möjligheten att utveckla sitt digitala skapande.

Ung i Glesbygd 2.0

Kultur- och delaktighetsprojektet Ung i Glesbygd 2.0 genomförs med barn och ungdomar i Korpilombolo i Pajala kommun för att utvecklar ungas kreativitet inom olika uttrycksformer på fritiden, bland annat i studiecirkelform.

Ombyggnad vind över lokal i Höör kommun

Matlabbet

Projektet går ut på att spela in tre stycken inspirerande filmer som visar matexperiment för barn i förskola, särskola och fritidsverksamheter. Tillhörande handledningar ska också produceras.

Från hat till försoning

1998 dog 63 ungdomar och över 200 skadades i Backabranden i Göteborg. Såren efter katastrofen är fortfarande inte läkta. Detta projekt ska producera en dokumentärfilm om och med några av de drabbade, där vi får se vad som hände efteråt.

Filmklubben

Filmvisning för barn och unga i lokal samlingslokal hösten 2013

Tidig språkutveckling- en förutsättning för skolframgång

Ett språkutvecklingsprojekt för barn i åldrarna 0 - 5 år. Målet är att förbättra barnens språköron och öka deras läsglädje, för att i förlängningen minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Övningar för olika åldrar filmas och sprids.

Re:agera

Det här projektet handlar om mänskliga rättigheter, antidiskriminering och nätaktivism - det vill säga att använda sociala medier strategiskt för att sprida budskap. Re:agera utförs på gymnasieskolor i Östergötland och integreras i ordinarie kurser.

Sidor