Innehåll taggat med: fn-konvention

DATE - Nya målgrupper

DATE - Nya målgrupper ska ta fram tre lärmaterial för att arbeta med tillgänglighet och likabehandling i förskolan, grundskolan F-3 och gymnasieskolan.

DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

DATE Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Projektet DATE ska ta fram ett lärmaterial för att arbeta med likabehandling och tillgänglighet i skolan. 

Redskapsboden - Från FN-konvention till vardagsverklighet

Redskapsboden är ett projekt som syftar till att konkretisera och tillgängliggöra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Tillgänglighet genom teckenspråk

Att lära sig, tolka och tillämpa artiklarna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i det intressepolitiska arbetet på regionalt och lokalt nivå samt att bygga upp ett nätverk på regionalt nivå.