Innehåll taggat med: folkbildning

Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition. Därmed erbjuda en väg till ny identitet, nytt sammanhang, stärkt självförtroende och hopp.

Lekträdgården

Lekträdgården är ett projekt som syftar till att integrera förskolebarn från förorterna och samtidigt ge dem en förståelse för natur, odling och kretslopp i en sinnrik och vacker miljö på Rosendals Trädgård.

Ett Grönare Lund

Ett Grönare Lund är ett stadsodlings- och demokratiprojekt inom biståndsorganisationen ABC. Projektets verksamhet centreras kring stadsnära ekologisk odling tillsammans med barn, ungdomar och unga vuxna.