Innehåll taggat med: föräldrar

Stärkt föräldraskap: Ett KRIS Stockholm projekt

Egen styrka

Egen styrka är projektet som uppmärksammar, stärker föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd och sprider kunskap om vad gruppen behöver och har rätt till.

Delaktighet och Stöd

Ett projekt för vuxna personer med funktionsnedsättning och för föräldrar. Vi ordnar mötesplatser där delaktighet, självständighet och det utökade föräldraskapet diskuteras.

Identitet och Språkutveckling hos barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.

Projektets syfte är att stärka identitet och språkutveckling hos barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.

Nytt föräldracirkelmaterial - cirklar inom Kriminalvården

Ett samarbetsprojekt mellan Bryggan Stockholm och Kriminalvården i syfte att utveckla ett nytt föräldrastödsmaterial. Projektet tar fram en gruppledarbok och en föräldrabok för grupper inom anstalt/frivård. Även underlag för samtalsstöd på häkte.

Personlig koordinator - för familjer som har barn och ungdomar med rörelsehinder/flerfunktionshinder

Projektets syfte är att underlätta vardagen för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Personliga koordinatorer ska ge avlastning och råd till föräldrar som ska känna trygghet i att de får den hjälp och stöd som samhället kan erbjuda.

Mission Possible

Mission Possible är en arbetsmetod som skapar en samsyn kring barnet. Modellen hjälper personal/förädrar/barn och fritid att samverka för att ge föräldrar och personal en helhetsyn kring barnet så att barnet lyser som en stjärna.

Barns delaktighet i familjeaktiviteter

Projektets syfte är att undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter.

Unga föräldrar och barn

Unga föräldrar och barn är en mötesplats här kan man träffas och knyta nya kontakter och skapa nätverk. Man har möjlighet att delta i olika cirklar tex matlagning och ute lek. Vi erbjuder även resurs om språket skulle vara ett hinder. Allt är gratis