Innehåll taggat med: föräldrastöd

Metodutveckling av terapeutisk behandling i arbetet med barn och familjer med hiv

Projektet stärka föräldrar med hivpositiva barn och barn till hivpositiva föräldrar genom utbildning och stöd till familjerna.

Qrut

Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd vid hemtagning av barn.

SAMFÖR

SAMFÖR (Samordnat föräldrastöd) har välbefinnandet för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer i fokus. Det sker genom att lokalt samordna det befintliga stödet och därigenom avlasta föräldrarna i sitt samordningsansvar.

Delaktighet och Stöd

Ett projekt för vuxna personer med funktionsnedsättning och för föräldrar. Vi ordnar mötesplatser där delaktighet, självständighet och det utökade föräldraskapet diskuteras.

Nytt föräldracirkelmaterial - cirklar inom Kriminalvården

Ett samarbetsprojekt mellan Bryggan Stockholm och Kriminalvården i syfte att utveckla ett nytt föräldrastödsmaterial. Projektet tar fram en gruppledarbok och en föräldrabok för grupper inom anstalt/frivård. Även underlag för samtalsstöd på häkte.

Kunskapscentrum

SUF Samverkan - Utveckling - Föräldraskap Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

Information och stöd till föräldrar till barn med autism från Somalia

Samordnat familjestöd på Järvafältet

Studiefrämjandet i Stockholm genomför ett projekt i Järvafältet i Stockholm för att med folkbildning stötta föräldrar i deras föräldraroll. Projektet ska även utveckla metoder för samordning och samverkan mellan organisationer och föreningar.

Amningskurs för blivande föräldrar

Amningsprojektet riktar sig till landets blivande föräldrar som genom samtal och utbildning vill förbereda sig inför amningens verkligheter och lära sig förebygga amningsvårigheter. Träffarna ger möjlighet till nätverkande.

Barnet i Pappaprogrammet - BiP

Projektet bedrivs inom ramen för ett behandlingsprogram riktat till pappor som sökt hjälp för aggressionsproblematik. Behandlingen är individuell eller i grupp.

Sidor