Innehåll taggat med: fred

Navigator - fredsbejakande unga vuxna somalier

Att jobba förebyggande mot våldsbejakande extremism och extremismmiljöer. Det är syftet med Somaliska riksförbundets projekt Navigator. Genom kunskapsspridning, debatt och dialog hoppas vi på att skapa en motvikt till detta svåra problem.

Re:Elin

Projektet som drömmer om ett fredligt samhälle med plats för aktiva och skapande medborgare i alla färger, former och toner! Vi realiserar vår dröm genom att inkludera och engagera unga och lärare i Växjö skolor under 2012/2013...nyfiken? Följ med!

Salaams vänner

Salaams Vänner är ett samarbetsprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

Vi utbildar i religionsdialog, fredsbygge och civilkurage. VI har nått över 4000 ungdomar.