Innehåll taggat med: funktionshinder

Anläggande av motionsslinga och nybyggnation av utbildningslokal i Sundsvalls kommun

Vi ska uppföra utbildningslokal som är anpassad för funktionshindrade samt en parkering som skapar tillträde till anläggningen på ett trafikvänligt och enkelt sätt. I projektet ingår även en asfalterade slinga för rullskidor och rullstolar.

DATE - Nya målgrupper

DATE - Nya målgrupper ska ta fram tre lärmaterial för att arbeta med tillgänglighet och likabehandling i förskolan, grundskolan F-3 och gymnasieskolan.

Funktek - medskapande museiutveckling (Funtek: Co-Creative Museum Development)

Funktek handlar om att skapa ett museum för alla, där alla kan vara medskapande av kultur.

Aktiva Killar

Aktiva Killar är ett utvecklingsprojekt för att killar med funktionsnedsättning ska kunna bli mer delaktiga i föreningslivet, arbetslivet och samhället i stort. 

Din vardag - Vår politik

Arvsfondsprojektet Din vardag - Vår politik presenterar här det andra temat ”är blod är tjockare än vatten ”. Rapporten handlar om att vara beroende av sina anhöriga och hur relationen har påverkats av rörelsenedsättningen.

Utbildning av museipersonal för bildande av nätverk kring funktionshindersperspektivet

Ett samarbetesprojekt mellan Handikapphistoriska Föreningen och Upplandsmuseet. Funktionshinder och Kulturarv, utbildning och samverkan.

Funktionshinder i etableringen

Syftet är att införa ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län så att de med funktionsnedsättning/trauma säkerställs samma möjligheter enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Boken om FA

Jag skriver en bok om fyra personer. De ingår i två kärleksrelationer och en person i varje par har den obotliga neurologiska sjukdomen Friedrich ataxi. Den innebär att de sjuka dygnet runt är helt beroende av assistans. Av sin partner och andra.

Träffas i Musiken

Vision att arrangera en spelstämma - Glada Hudikstämman - för personer med funktionsnedsättning, anhöriga, assistenter, pedagoger och traditionella spelmän och musiker. Samt starta grupper för året-runt-verksamhet med stämman som morot.

Kultur aktiv

I Projektet KulturAktiv producerar afrosvenskar med funktionshinder kulturevenemang med afrosvenskt innehåll utifrån ett afrosvenskt perspektiv. Kulturevenemangen maknadsförs och är öppna för allmänheten att besöka.

Sidor