Innehåll taggat med: guldkorn

Frågar man inget får man inget veta

Frågar man inget - får man inget veta vill öka kunskap och förståelse bland vuxna inom skola och socialtjänst för barn och unga med en hemmiljö som är präglad av föräldrars missbruk eller psykisk sjukdom.

BRIS-chatten

BRIS-chatten erbjuder barn och ungdomar en anonym chatt-kontakt med en vuxen på BRIS.

Anläggning för utförsåkning på fastigheten Sattajärvi i Pajala kommun

Syftet med slalombacken är att ge ungdomarna i byn och kommunen en meningsfull och aktiv fritid.

Utbyggnad av Servehallen i Laholm

Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt, en ärlig chans till en bra start i livet, oavsett ifall man spelar pingis lite spontant, eller tränar för att bli så bra som möjligt på kortaste tid.

Egalia

Egalia är ett fritidshäng för unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers) i åldrarna 13-19 år.

Hund i vården

Målet med projektet är att rätt tränade vårdhundsteam ska börja användas i äldreboenden för människor med demens och i rehabilitering för människor som haft stroke eller har andra förvärvade hjärnskador.

Inkubator funktionsnedsättning

I Funkibator bedriver vi jättespännande utvecklingsverksamhet för målgruppen fysiska funktionsnedsättningar. Vi gör läger, startar föreningar, startar hjälpmedelsbutik och samverkar med ett femtontal föreningar och flera myndigheter.

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial bestående av övningar och kortfilmer. Med metodmaterialet bedrivs ett förändringsarbete med ungdomar kring värderingar och normer för genus i allmänhet och manlighet i synnerhet.

Utsatta barn blir insatta och drivande i fritidsverksamheten

Barnen i åldern 10-13 år är för stora för fritids men för små för ungdomsverksamhet. Utsattheten är stor för dem som inte kommer in i något sammanhang. Vi ger dem en egen arena! Projektet ingår i Arvsfondens utvärdering Fördel Barn.