Innehåll taggat med: hbtq

FritidsGuider

Studier har visat att alla barn och unga inte finner sig tillrätta i dagens föreningliv. Målgruppen för FritidsGuider är därför barn och unga som av olika skäl behöver extra stöd att övervinna de hinder som kan finnas för att uppnå en aktiv fritid.

A Lesbian guide to everything

Projektet ska skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en rikstäckande arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv.

Sex för Alla

Sex För Alla ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att bli sexualupplysare och chans att lära sig om sex, kroppen och känslor. Informatörerna pratar med personer som har funktionsnedsättningar och med personal som jobbar inom LSS. 

Funkisprojektet

Funkisprojekt handlar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Fokus är normkritiska utbildningar. 

 

Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Inom projektet Pegasus bygger vi vidare på de kunskaper RFSL Ungdom har om målgruppen unga hbtq-personer som har sex mot ersättning. Vi driver en stödchatt för unga hbtq-personer samt utbildar yrkesverksamma som möter personer i åldern 15-25 år.

Barn av vår tid - Stärkta barn i regnbågsfamiljer genom behovstyrt föräldrastöd

Barn av vår tid arbetar för att stärka barn i regnbågsfamiljer och hbtq-personer som vill bli eller är föräldrar. Vi skapar mötesplatser, bygger upp en informationsportal och utbildar verksamheter som möter familjerna.

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) arbetar stärkande med gymnasieelever som vill organisera sig på sin skola med fokus på HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor med syfte att skapa en tryggare skolmiljö.

Kärleken är fri

Kärleken är fri (2014-2017) är ett Arvsfondsprojekt i samarbete mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg. Genom projektet vill samarbetsparterna utöka och stärka stödet till hedersutsatta.

Queera Berättelser

Queera Berättelser är ett är ett berättarprojekt för ungdomar mellan 13-25 år med köns- och sexualitetsnormer i fokus. Genom projektet vill vi möjliggöra för unga hbtq-personer att kunna berätta sina egna berättelser utifrån egenställda villkor.

Queering Sápmi

Projektet handlar om att på ett långsiktigt sätt stärka den samiska hbtqrörelsen och arbetet med ett samiskt queerperspektiv. Kunskap från projektet ska överföras till målgruppen så att arbetet får goda möjligheter att leva vidare.

Sidor