Innehåll taggat med: historia

Utbildningsplats skärgården

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län driver arvsfondsprojektet som vänder sig till barn och ungdomar för att ge dem möjlighet att upptäcka skärgårdens natur, kultur och historia samt dess möjligheter till upplevelser och rekreation.

Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte

HAIKU-projektet synliggör handikapphistorien i kulturarvet.

Skåne i backspegeln

Deltagarna ska skaffa sig nya kunskaper om skånsk historia och hembygd. Arbetet redovisas i en egen bok. Deltagarna ska pröva på hantverk och hemslöjd på hembygdsföreningarna, och sprida boken inom hembygdsrörelsen och folkbildningsvärlden.

Dövstudier för alla

Vi är romer

"Vi är romer" är ett projekt som ska upplysa samhället om romernas 500-åriga historia i Sverige med bl.a en autentisk romsk vagn som redskap. En virtuell utställning kommer att finnas tillgänglig efter projektets avslutande.

Integrationsdetektiver och berättare

En plattform för ungdomar att undersöka och diskutera identitetsfrågor, samt tillämpa dessa erfarenheter för att stödja unga flyktingar...

Salt

Salt berör allt! Med en vandringsutställning om salt fokuserar vi på tillgänglighet och pedagogik. Vi värdesätter barn och ungas deltagande!