Innehåll taggat med: inflytande

Bestämma Trots Ålder

Bestämma Trots Ålder är ett projekt som drivs av Förbundet Vi Unga med syfte att skapa mer inkluderande metoder för unga inför, under och efter årsmöten. Målgruppen är barn och unga i åldersgruppen 6-12 år.

Med delaktighet i sikte

Projektet ska hitta vägar till ökad brukarmedverkan och brukarinflytande genom jämlik dialog mellan personer med utvecklingsstörning och beslutsfattare i tre kommuner: Jönköping, Helsingborg och Berg.

Makt i Media

Makt i Media är en nyhetssajt där personer med funktionsnedsättningar arbetar med olika medieformer på sin fritid.

Medborgarprojektet

Medborgarprojektet är en treårig satsning ifrån Sveriges ungdomsråd som syftar till att göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt i den kommun, stad eller stadsdel där de bor.

Kom Unity - Förstudie

Förstudie ska ta fram, pröva och vidareutveckla en integrationsmodell över stadsdelsgränser med idrotts- och kulturkoppling i Göteborg.

Barns röster från A till FN

Projektet testar och skapar metoder för att samla in barns tankar och berättelser. Dessa ska sedan lyftas i en tilläggsrapport till FNs barnrättskommitté. Metoderna ska bli ett inspirationsmaterial för alla som jobbar med barns deltagande.

Ingen blåser mig

Sveriges Konsumenters kontor finns på Hornsgatan 172 i Stockholm. Projektet Ingen blåser mig riktar sig till unga och unga vuxna i hela Sverige. Under projekttiden kommer vi att besöka 20 olika orter.

På Plats

På plats ska öka barn och ungdomars delaktighet och inflytande, minska deras utsatthet och skapa en meningsfull fritid för att stärka barn och ungdomar fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Barn på landsbygd

Barn på landsbygd vill visa vägar till inflytande för unga människor. Visa på demokratiska rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Och visa politiker vad de går miste om - om de inte involverar unga!

Socialt arbetskooperativ

Det här projektet handlar om allas rätt till arbete. Unga vuxna från gymnasiesärskolan, som vill och kan arbeta, ska inte bli förtidspensionerade. Vi vill visa på en ny väg till arbete och karriär genom att driva ett socialt arbetskooperativ.

Sidor