Innehåll taggat med: integration

Wag the city

Wag the City är ett ungdomsinitiativ som ska bygga en plattform som syftar till att höja medvetenheten kring kulturell förståelse.

I <3 FILM: Röda Korsets filmutbildning i Umeå

Film som mötesplats är ett integrationsprojekt vars syfte är att ungdomar förutom att lära sig om film och om att göra film också får träffa nya människor och skapa nya sociala kontakter.

Integrationsprojekt "Uppsala vision 2030"

Integration är en ständigt pågående, ömsesidig process och ömsesidig anpassning. Uppsala vision 2030 syftar till att under en viss tid sammanföra familjer och skapa goda och pågående relationer.

RIBA- Rättigheter, Integration, Barnkonventionen, Aktivitet

RIBA är ett integrationsprojekt som riktar sig till nyanlända ungdomar i Karlstad och ensamkommande barn i Filipstad.

Meet My Friends

Ett integrationsprojekt inom Friends som arbetar för alla barns lika värde. I projektet får elever från olika skolor och områden i Göteborg möjlighet att lära känna varandra och göra värderingsövningar med projektet i sina klasser.

På samma villkor

Syftet är att öka det lokala engagemanget för barn och ungas rättigheter genom olika forum som formats efter lokala behov i samverkan med boende och lokala aktörer. Tjejforum, Ungdomsform, Föräldraforum, Samtalsforum och Harakat.

Öppna Dörrar

Projektet fokus är integration mellan nyanlända ungdomar och boende i Skutskär.

Unga somaliska kvinnor deltar i politiken

Demokratiprojekt som riktar sig till unga somaliska kvinnor.

Sidor