Innehåll taggat med: integrerade arenor

Fritid för alla

Projektet syftar till att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillgång till ordinarie fritidsverksamheter och skapa möten mellan barn och unga med olika behov.