Innehåll taggat med: intellektuell funktionsnedsättning

Dramakällan

Projektet ska tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Olika Avtryck

Projektet vill utveckla nya möjligheter till kreativt skapande för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

KRITA Folkuniversitetet i Stockholm

KRITA, Folkuniversitetet, Stockholm, är ett öppet kurscenter som erbjuder: Konst- och konsthantverkskurser, offentliga utsmyckningar och arbetsträningsprogram.

Vi andas samma luft

Det finns stora kunskapsluckor om könsroller, normer och funktionshinder som gör att män och kvinnor med funktionsnedsättning blir bemötta på olika sätt. Projektet kommer att erbjuda utbildning och stöd som gör en förändring möjlig.

Fördom och stolthet - om normer kring kärlek och sexualitet

Projekt om normer kring kärlek och sexualitet som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning m.fl.