Innehåll taggat med: internet

Nätkoll - trygghet på nätet för barn och unga med NPF

Projektet ska öka kunskapen om nätanvändning bland barn och unga med neuropsykatrisk funktionsnedsättning.

 

Trampolin

Trampolin är ett mentorskapprogram på nätet för unga hbtq-personer i åldrarna 13-25 år. Under projektet driver vi sidan HBTQkojan.se samt skapar en metodbok för stöd för unga hbtq-personer på nätet. www.hbtqkojan.se

Re:agera

Det här projektet handlar om mänskliga rättigheter, antidiskriminering och nätaktivism - det vill säga att använda sociala medier strategiskt för att sprida budskap. Re:agera utförs på gymnasieskolor i Östergötland och integreras i ordinarie kurser.

Kärleken tar form, hatet slår rot

Projektet Kärlek & Hat skapar generationsöverskridande möten där samtal och konstnärlig skapande resulterar i en vandringsutställning och ett pedagogiskt material som ska ut till skolor Västra Götaland.

Vote IT

VoteIT är ett utvecklingsprojekt där Sverok tar fram ett verktyg för att hålla föreningsårsmöten över nätet. Utgångspunkterna är att det ska vara enkelt att använda och att verktyget ska underlätta föreningsdemokratin.