Innehåll taggat med: islam

Islam och muslimer i Sverige

Bland dessa finns religiösa organisationer som Sveriges Unga Muslimer och Islamic Center i Malmö, intresseorganisationer som Astma och Allergiförbundet och studieförbund som Sensus. Projekten handlar om religion, sociala problem och utbildning och har som övergripande syfte är att skapa arenor och mötesplatser för dialog.

Salaams vänner

Salaams Vänner är ett samarbetsprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.

Vi utbildar i religionsdialog, fredsbygge och civilkurage. VI har nått över 4000 ungdomar.