Innehåll taggat med: jämställdhet

Make Equal Music

Projektet Make Equal Music drivs av Make Equal och Popkollo. Med projektet vill vi skapa en jämställd och inkluderande musikscen genom nya samarbeten och gemensamma utbildningsinsatser främst till aktörer som arbetar med musik och unga.

Unga Satsar Jämt - ett jämställdhetsprojekt med fokus på idrott, maskulinitet och normer

Den organiserade idrotten i Sverige har ett övergripande mål där jämställdhetsarbetet är viktigt. Men eftersom befintligt jämställdhetsarbete inom idrotten går trögt vill projektet hitta nya infallsvinklar och angreppssätt.

Pojkar och unga män

Projekten handlade både om verksamheter för pojkar och verksamheter där pojkar och unga män själva gestaltade de föreställningar och krav som ställs på dem idag. I projekten bedrevs aktiviteter som bland annat handlade om värdegrundsarbetet i skolan, hedersrelaterat våld, jämställdhet och jourverksamhet.

Spelkultur i Skåne

Spelkultur i Skåne är ett regionalt demokratiprojekt med syfte att skapa större delaktighet bland unga i Skåne. Att skapa en mötesplattform utifrån ungas eget intresse för kultur, demokrati och deltagande.

Re:Elin

Projektet som drömmer om ett fredligt samhälle med plats för aktiva och skapande medborgare i alla färger, former och toner! Vi realiserar vår dröm genom att inkludera och engagera unga och lärare i Växjö skolor under 2012/2013...nyfiken? Följ med!

Vi andas samma luft

Det finns stora kunskapsluckor om könsroller, normer och funktionshinder som gör att män och kvinnor med funktionsnedsättning blir bemötta på olika sätt. Projektet kommer att erbjuda utbildning och stöd som gör en förändring möjlig.

Express yourself

Ett projekt av och för unga tjejer som vill ta plats på egna villkor och som söker nätverk. Med en utställning, en egen hemsida och inspirationssamtal skapar vi möjligheter för fler unga tjejer att ta sig vidare och synas med sina uttryck.

Norm Creative Settings

Norm Creative Settings är ett tvärvetenskapligt metodutvecklingsprojekt för att utveckla arbetsmetoder och strategier, som använder sig av kulturens potential, för ett kreativt och hållbart jämställdhetsarbete inom kulturbranschen.

Ditt fria val

Ditt fria val är ett politiskt och religiöst oberoende projekt som är utvecklat för att skapa ett lyckosamt sätt att arbeta med ungdomar kring demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter samt integrationspolitiska frågor i Växjö.

Meet My Friends

Ett integrationsprojekt inom Friends som arbetar för alla barns lika värde. I projektet får elever från olika skolor och områden i Göteborg möjlighet att lära känna varandra och göra värderingsövningar med projektet i sina klasser.

Sidor