Innehåll taggat med: juridik

Med lagen som verktyg

Projektet ska bygga upp juridisk spetskompetens driver rättsutvecklingen framåt genom ett strategiskt arbete för en bättre rättspraxis.

Barn av vår tid - Stärkta barn i regnbågsfamiljer genom behovstyrt föräldrastöd

Barn av vår tid arbetar för att stärka barn i regnbågsfamiljer och hbtq-personer som vill bli eller är föräldrar. Vi skapar mötesplatser, bygger upp en informationsportal och utbildar verksamheter som möter familjerna.

Förstudie: Med lagen som verktyg

Förstudien kommer att undersöka behovet av ökad juridisk expertis på medborgarrättsfrågor hos funktionshinderrörelsen; samt vilka uppgifter och resurser en sådan verksamhet bör ha.