Innehåll taggat med: konst

Glappet/Scen Totalnormal

Projektet Glappet syftar till att öka möjligheterna för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att, utifrån sitt engagemang och sin kreativitet, hitta social gemenskap och en meningsfull sysselsättning under en återhämtningsfas.

B-Art

Projektet ska ge ungdomar 13-18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell kreativitetsutveckling och konstnärliga processer.

Maskinskolan mitt i Kulturreservatet - en skola av och för dem som inte har

Projektet ska skapa en skola som bygger på praktisk inlärning med konsten och kulturen som verktyg för att skapa motivation och att stärka kreativiteten och det självständiga tänkandet hos unga som idag står en bit utanför samhället.

Nyhetsbyrån

Nyhetsbyrån ska engagera ungdomar 15-25 år från Tensta och andra Stockholmsförorter att under tre år driva en fristående nyhetsredaktion.

Art Kod - Demokrati, konst och det offentliga rummet

Vem får sätta sina spår? Vem får påverka? Demokrati, konst och det offentliga rummet Art Kod skapar experimentytor och platser där barn och ungdomar kan uttrycka sig och vara delaktiga i hur det ska se ut i stadens offentliga rum.

Gnesta Konstnärliga Ungdomsråd

Gnesta Konstnärliga Ungdomsråd är en plattform för unga mellan 15 och 25 år bosatta i och runtom Gnesta som vill uttrycka sig konstnärligt, utvecklas, känna gemenskap, påverka sin lokala miljö och förstå konstens roll i ett demokratiskt samhälle.

Konstakuten på Gotland

Konstakuten åker ut till skolor på Gotland i snabbt organiserade utryckningar med skräddarsydda program, som bidrar till den aktuella undervisningen med perspektiv från konstens värld. Varje möte är unikt och kvalitativt.

Lillasyster

Mentorskap där konstintresserade ungdomar coachas av professionella konstnärer. Ett galleri där ungdomar visar konst. Ett utbud av kurser och workshops i konst.

Ombyggnation "Transformation", Fylkingen Stockholm

Ombyggnation av Fylkingens lokaler i Münchenbryggeriet i Stockholm.

UrSinnen - hur vi närmar oss världen

I projektet ska bebisar tillsammans med föräldrar, konstnärer och forskare tillsammans skapa en sinnlig vandringsutställning som lever upp till barnrättskonventionen.

Sidor