Innehåll taggat med: kriminalitet

Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det vara skönt att ha någon att vända sig till för stöd, få svar på frågor och känna att man inte är ensam.

Radio Fri

Du hör oss på Stockholmsfrekvensen 88,9 MHz på fredagar kl 16.00 eller lyssna på oss på hemsidan www.radiofri.se. Du kan också lyssna på oss via vår app ”Radio Fri”.

Kraftkällans motivationsboende för kvinnor

Kraftkällan är ett boende för förändrad livsstil. Målet är att ge kvinnor med denna önskan insikten, kunskapen och de strategier som behövs för att skapa och upprätthålla nykterhet. Vi vill ge unga kvinnor den hjälp vi själva en gång behövde.

Friprojektet - Bättre frigivning för personer med ADHD

Friprojektet är ett 3-årigt projekt med syfte att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD. Detta genom att öka kunskapen om funktionsnedsättningen, samt arbeta med inspiration och vägledning för och tillsammans med målgruppen. Friguiden.se

Tidig insats

Tidig Insats syftar till att förebygga att ungdomar utvecklar en kriminell livsstil. Tidig Insats-metoden används i samverkan med lokala myndigheter.

Livsstilshus

Projektet ska starta upp ett antal livsstilshus i landet för att erbjuda unga, i åldern 16-25, som vill ta sig ur en kriminell livsstil en möjlighet till förändring.

Mentorsprojektet vid GDT

I projektet ska Gottsunda Dans och Teaters manliga skådespelare och dansare bli personliga mentorer för unga killar som löpt stor risk att bli kriminella. De unga killarna har också erbjudits delaktighet i konstnärliga processer inom teatern.

Passus

Passus är en verksamhet inom Fryshuset som arbetar rikstäckande med att stötta unga personer som vill lämna kriminella gemenskaper och lägga grunden till en ny identitet.