Innehåll taggat med: kriminalvården

Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det vara skönt att ha någon att vända sig till för stöd, få svar på frågor och känna att man inte är ensam.

Friprojektet - Bättre frigivning för personer med ADHD

Friprojektet är ett 3-årigt projekt med syfte att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD. Detta genom att öka kunskapen om funktionsnedsättningen, samt arbeta med inspiration och vägledning för och tillsammans med målgruppen. Friguiden.se

Nytt föräldracirkelmaterial - cirklar inom Kriminalvården

Ett samarbetsprojekt mellan Bryggan Stockholm och Kriminalvården i syfte att utveckla ett nytt föräldrastödsmaterial. Projektet tar fram en gruppledarbok och en föräldrabok för grupper inom anstalt/frivård. Även underlag för samtalsstöd på häkte.

Barn på Sagsjön - Att stärka kontakten mellan barn och frihetsberövade mammor samt skapa god boendemiljö för barn på anstalt

Ett samarbete mellan Solrosen (Göteborgs Räddningsmission) och Anstalten Sagsjön utanför Göteborg. Projektet vill vidareutveckla och strukturera bra metoder och förhållningssätt vid barns besök eller boende på anstalt.

Akka

"Att älska en pappa som samhället avskyr. Att älska en pappa som kanske dödat, misshandlat eller rånat. Det är att vara socialt utsatt."