Innehåll taggat med: kvinnor

REKO - Remaking, Ekologi, Kreativitet, Omtanke

Projekt REKO syftar till att främja delaktighet, meningsfull sysselsättning och social gemenskap. Genom att skapa en mötesplats som integreras i ett socialt arbetsintegrerat företag hoppas vi kunna uppnå detta!

Mamas Retro

Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete.

Från handling till vidareutveckling

Vårt mål är att kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld ska, precis som alla andra kvinnor, få det stöd de kan behöva och har rätt till.

FRISKUS - Frihet och kultur för kvinnor i samhället

VAD ÄR FRISKUS-projektet? Ett 3-årigt projekt som vänder sig till unga kvinnor i Malmö. Ramen runt projektet är demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnokonventionen. Verktygen vi använder är film, diskussion och studiebesök.