Innehåll taggat med: malmö

High Stakes - ungdomar i riskzonen för spelberoende

High Stakes riktar sig till 16-25 åringar för att öka kännedomen om problematiken bakom spelberoende och dess konsekvenser. Projektet arbetar förebyggande, informativt och som stöd för de som redan är fast eller på väg in i ett spelmissbruk. 

Våra Liv

Ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och ett antal organisationer i Malmö som syftar till att förebygga radikalisering, kriminalitet och våldsbejakande extremism bland ungdomar.

Vi Är Samhället 2.0

Videdalsskolan för framtida Malmö

Samverkansprojekt som på olika sätt stärker vi ungdomarnas förmåga att möta utmaningarna i framtiden. Genom att integrera omvärlden i skolans undervisning ger vi ungdomar en bra grund att stå på.

 

Watch it! - en metodverkstad för förändring

Tycker du en massa saker? Vi snackar demokrati och går snabbt till handling. Testa nya medier, hitta på aktioner och gör din röst hörd!

FRISKUS - Frihet och kultur för kvinnor i samhället

VAD ÄR FRISKUS-projektet? Ett 3-årigt projekt som vänder sig till unga kvinnor i Malmö. Ramen runt projektet är demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnokonventionen. Verktygen vi använder är film, diskussion och studiebesök.