Innehåll taggat med: mammor

Qrut

Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd vid hemtagning av barn.

Betongmammorna

Betongmammorna är ett diakonalt bilningsprojekt för att bryta isolering och möjliggöra mammors möjlighet till utbildning.

Gemenskap

Projekt Gemenskap syftar till att stärka invandrade mammor i sitt föräldraskap, i en ny kultur genom att skapa delaktighet och trygghet i lokalsamhället för barnfamiljer.