Innehåll taggat med: mångfald

Varje människa kan göra skillnad

Trettio mänskliga rättigheter. Varje människa kan göra skillnad.

Boite en valise - Berättelser i en väska

Projektet bjuder in ungdomar och unga vuxna att delta i en konstnärlig process och gestalta sina egna berättelser i en väska. Vi bjuder in till samtal om identitet, minnen och konst. Och att ta plats i det offentliga rummet.   

Spelkultur i Skåne

Spelkultur i Skåne är ett regionalt demokratiprojekt med syfte att skapa större delaktighet bland unga i Skåne. Att skapa en mötesplattform utifrån ungas eget intresse för kultur, demokrati och deltagande.

Olika men lika!

Barn, personal och vårdnadshavare engageras för att tillsammans utveckla förskolan till en plats där olikheter uppfattas som något positivt, där man är nyfikna på varandra och där ingen diskrimineras. Projektet bygger på Barnkonventionen.

Barnens Egen TV

Barnens Egen TV jobbar för att barn ska få ta upp frågor om samhället och lära sig hur saker i vårt samhälle fungerar. Barn får via projektet möjlighet att lära sig filma, redigera samt producera TV-program där de själva bestämmer.

Prata med oss, inte om oss

Ensamkommande ungdomar bygger upp en egen förening som ska stödja alla ensamkommande på olika sätt, t.ex. genom att erbjuda mentorskap och aktiviteter i olika former. Intervjuer med ensamkommande ska bli en bok om bemötandet i Sverige.

Förorten i Centrum - kollektiv muralkonst för social förändring

Norm Creative Settings

Norm Creative Settings är ett tvärvetenskapligt metodutvecklingsprojekt för att utveckla arbetsmetoder och strategier, som använder sig av kulturens potential, för ett kreativt och hållbart jämställdhetsarbete inom kulturbranschen.

Räkna med oss

Projektet ska få fler unga kvinnor med invandrarbakgrund intresserade av och engagerade i samhällsfrågor och att de ska kunna hitta vägar och undanröja hinder för att påverka och se nyttan med ett praktiskt samhällsengagemang.

I <3 FILM: Röda Korsets filmutbildning i Umeå

Film som mötesplats är ett integrationsprojekt vars syfte är att ungdomar förutom att lära sig om film och om att göra film också får träffa nya människor och skapa nya sociala kontakter.

Sidor