Innehåll taggat med: metodmaterial

Dramakällan

Projektet ska tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Låt Stå - Antirasism på schemat

Låt Stå - Antirasism på schemat är ett projekt som tagit fram ett antirasistiskt metodmaterial för skolor. Det är ett underlättande verktyg för lärare som vill motverka rasism. Projektet tillhandahåller också fortbildning av lärare. 

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial bestående av övningar och kortfilmer. Med metodmaterialet bedrivs ett förändringsarbete med ungdomar kring värderingar och normer för genus i allmänhet och manlighet i synnerhet.