Innehåll taggat med: mötesplatser

Barn av vår tid - Stärkta barn i regnbågsfamiljer genom behovstyrt föräldrastöd

Barn av vår tid arbetar för att stärka barn i regnbågsfamiljer och hbtq-personer som vill bli eller är föräldrar. Vi skapar mötesplatser, bygger upp en informationsportal och utbildar verksamheter som möter familjerna.

Scenkonstguiden

Scenkonstguiden är en app, en webbsida, en podcast och en mötesplats. Projektet syftar till att öka intresset för scenkonst samt att minska klyftan mellan unga och mer erfarna utövare genom att skapa en plattform som tar unga skapare på allvar.

Affärsnytta och Sociala medier

Affärsnytta och Sociala medier är ett projekt för både ungdomar och företagare där vi använder ungas intresse av IT och sociala medier till att för dem bli "en dörr in" till näringsliv, nätverkskontakter och framtida jobb via matchingbanken.se