Innehåll taggat med: musik

Med öra för orkester - ett projekt av, med och för personer med hörselskada

Projektet ska ge personer inom ideell orkesterverksamhet som drabbats av hörselskador möjlighet att själva beskriva sina erfarenheter samt stärka sina möjligheter att hantera och förbättra sin situation.

Kördelux

Kördelux är en kör för funktionsnedsatta som är öppen för alla personer med daglig verksamhet i Karlskoga kommun. Med hjälp av projektmedlen ska verksamheten nu utökas med konserter och nya uttrycksformer som dans, poesi, med mera.

En annan del av Huddinge - Vi Teater Och Kultur kloka - Vi ToK kloka

ABF vill genom uppsökande verksamhet ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva sitt intresse för teater och kultur genom prova på aktiviteter. Vi vänder oss till ungdomar och vuxna med måttlig till grav funktionsnedsättning.

Musik som Brobyggare

Med musik som verktyg för anhöriga, volontärer och personal skapas ett gemensamt synsätt som vänder på bilden av den demenssjuke som en del av en grupp till en enskild individ med unika behov. Syftet är bland annat att skapa ett ökat välbefinnande.

Glappet/Scen Totalnormal

Projektet Glappet syftar till att öka möjligheterna för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att, utifrån sitt engagemang och sin kreativitet, hitta social gemenskap och en meningsfull sysselsättning under en återhämtningsfas.

Ung i Glesbygd 2.0

Kultur- och delaktighetsprojektet Ung i Glesbygd 2.0 genomförs med barn och ungdomar i Korpilombolo i Pajala kommun för att utvecklar ungas kreativitet inom olika uttrycksformer på fritiden, bland annat i studiecirkelform.

Ung turnéproduktion

Ung Turnéproduktion vill släppa fram och engagera unga runtom i landet i större och mindre turnéproduktioner, där de handleds av "rutinerade gamla rävar" för att själva utvecklas, inspireras och så småningom kunna genomföra samma sak själva.

Make Equal Music

Projektet Make Equal Music drivs av Make Equal och Popkollo. Med projektet vill vi skapa en jämställd och inkluderande musikscen genom nya samarbeten och gemensamma utbildningsinsatser främst till aktörer som arbetar med musik och unga.

Kulturcentralen

Syftet med detta projekt är att skapa mötesplatser för unga musik-, dans-, och teaterintresserade, inkl. ljud och ljus, som ett alternativ till annan fritidsverksamhet lokalt och i regionen.

Skillinge Missionshus - en mötesplats för hela livet i Simrishamns kommun

Skillinge Missionshus är sedan 1912 en viktig mötesplats för människor i alla åldrar. Vi förbättrar med nya barn och ungdomsrum med utrymme för kreativitet, musik, pingisbord, nytt kök, ny cafédel, samtalsrum och grupprum. Tillgängliga för alla.

Sidor