Innehåll taggat med: natur

Skogsmulleriket på Billingen

Naturen, inspirationskälla för unga filmare

Utbildningsplats skärgården

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län driver arvsfondsprojektet som vänder sig till barn och ungdomar för att ge dem möjlighet att upptäcka skärgårdens natur, kultur och historia samt dess möjligheter till upplevelser och rekreation.

Övernattningsrum och anpassning av golfbana på Hjälmared i Alingsås kommun

Tillgänglighetsanpassning av Alingsås Golfklubb, för funktionshindrade och ungdomar.

Bärfis - Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen

Miniprojekt med klasser från Malmö och Höör i en skogsträdgårdsodling i Höör. Samarbete – både med naturen och med varandra. Permakultur som redskap. Barnen stärks och får redskap för att bygga ett välfungerande samhälle i samklang med naturen.

Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv - för dig med funktionsnedsättning

Projektet syftar till att skapa förutsättningar så att fler personer med funktionsnedsättning runt om i landet kan få ett aktivt friluftsliv genom aktiviteterna kajakpaddling, långfärdsåkning i skridskokälke och lägerliv.

Mini-rede

Mini-REDE. Djurinriktat värdegrundsmaterial för förskolan. Ett långsiktigt djurskyddsprojekt med syftet att stärka barnens empati så väl gentemot djur som människor, för att bidra till ett bättre samhällsklimat på sikt.

Funktionshindrade får tillgång till djur, natur, skog och jakt

Att få uppleva naturen på ett sådant sätt som gör att sinnen och minnen stimuleras. Detta gör att de äldre får förbättrad livskvalité och ökad stimulans i vardagen !!!

Målmedvetet lärande i naturen

Syftet med projektet Målmedvetet lärande i naturen (MåLN) är: • att öka lusten, tryggheten och fascinationen för naturen. • att främja fysisk aktivitet samt • att öka måluppfyllelsen i svenska och matematik i för elever i skolår 3 och 5.

Unga föräldrar och barn

Unga föräldrar och barn är en mötesplats här kan man träffas och knyta nya kontakter och skapa nätverk. Man har möjlighet att delta i olika cirklar tex matlagning och ute lek. Vi erbjuder även resurs om språket skulle vara ett hinder. Allt är gratis