Innehåll taggat med: nätverk

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) arbetar stärkande med gymnasieelever som vill organisera sig på sin skola med fokus på HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor med syfte att skapa en tryggare skolmiljö.

En väg framåt

För studenter med psykisk ohälsa. Verkar för vänskap, ökad självkänsla, fullföljda studier och en väg ut i arbetslivet! Studenter erbjuds studieplats och handledning och utformar tillsammans projektets innehåll och aktiviteter.

Spelkultur i Skåne

Spelkultur i Skåne är ett regionalt demokratiprojekt med syfte att skapa större delaktighet bland unga i Skåne. Att skapa en mötesplattform utifrån ungas eget intresse för kultur, demokrati och deltagande.

Affärsnytta och Sociala medier

Affärsnytta och Sociala medier är ett projekt för både ungdomar och företagare där vi använder ungas intresse av IT och sociala medier till att för dem bli "en dörr in" till näringsliv, nätverkskontakter och framtida jobb via matchingbanken.se

Norm Creative Settings

Norm Creative Settings är ett tvärvetenskapligt metodutvecklingsprojekt för att utveckla arbetsmetoder och strategier, som använder sig av kulturens potential, för ett kreativt och hållbart jämställdhetsarbete inom kulturbranschen.

Samhällsdesigners - unga med rätt att påverka

Syftet med projektet är att hitta en modell för att få idrottsungdomar mellan 16-25 år att attraheras av samhällsfrågor genom att visa på konkreta sätt att påverka, hitta ett sammanhang i nya nätverk och se sig som de nya ”samhällsdesignerna”.